Komfortowe noclegi w Karpaczu

Strona główna
Pakiety
Atrakcje Karpacza
Lokalizacja

Regulamin

Szanowni Państwo!
Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu poniższego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym pensjonacie.

 1. Goście z rezerwacji przyjmowani są między godz. 15.00 a 19.00.
 2. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00.
 3. Gość wynajmując pokój w pensjonacie określa czas swego pobytu.
  W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uiścił opłatę.
 6. Osoby niezameldowane w pensjonacie proszone są o opuszczenie pensjonatu do godz. 20.00.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 8. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 9. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 11. Pensjonat zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela pensjonatu.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach pensjonatu nie wolno używać otwartego ognia (palenia świec) oraz jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki, itp., nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 1. Na terenie całego pensjonatu obowiązuje ZAKAZ PALENIA. (Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł)
 2. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wydawane jest od godz. 8.30 do 10:00.  Pensjonat zastrzega sobie przy małej liczbie Gości zmianę sposobu podawania posiłków z bufetowego na serwowany. Obiadokolację można zamówić w tym samym dniu maksymalnie do godziny 11:00. Obiadokolacja podawana jest w godzinach 16.00 – 17.00 (specjalne życzenia dotyczące zmiany godzin wydawania posiłków są uwzględniane). Dla grup zorganizowanych wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. Prosimy nie wynosić jedzenia z jadalni.
 3. W pensjonacie nie akceptujemy zwierząt. 
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania własnego alkoholu w sali restauracyjnej.
 5. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym – narciarnia.
 6. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Drugi klucz do pokoju służy również do otwierania drzwi wejściowych do obiektu. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do obiektu podczas trwania ciszy nocnej.
 8. Z chwilą otrzymania klucza stajecie się Państwo gospodarzem pokoju. Na życzenie pokój może zostać posprzątany. Opłata dodatkowa za sprzątanie pokoju 40 zł.
 9. Parking na terenie obiektu jest bezpłatny, monitorowany, ogrodzony i niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe  w pojeździe (zniszczenie) lub kradzież pojazdu.
 10. Po upływie terminu pobytu, Klient jest zobowiązany pozostawić klucz w recepcji. Za zgubienie klucza pobieramy opłatę 20 zł.
 11. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać pod nr telefonu 505 651 577 
 12. Hasło do bezpłatnego Wi-Fi dostępnego na terenie pensjonatu: zwkarpacz.
 13. Drink Bar czynny w sezonie letnim /lipiec-sierpień/                                                                                             Dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy  udanego pobytu w naszym pensjonacie.